JUDr. ALŽBETA BORIKOVÁ

ADVOKÁTSKA KANCELÁRIA, s.r.o.

alzbeta@borikova.sk
00 421 917 924 822
www.borikova.sk

Predmestská 57, 010 01 Žilina


IČO: 47 249 587, DIČ: 2023819424
OR OS Žilina, odd. Sro, vl. č. 59632/L

advokátka registrovaná v Slovenskej advokátskej komore pod č. 6560

Pravidlá ochrany osobných údajov | Odvolanie súhlasu so spracúvaním osobných údajov | Námietka proti spracúvaniu osobných údajov | Žiadosť o výmaz osobných údajov | Žiadosť o opravu osobných údajov | Žiadosť o obmedzenie spracúvania osobných údajov